Privacybeleid

Privacybeleid 

BIJ BEST Moestuineducatie en meer te Velp

laatst aangepast 17-1-2022 bijna klaar

Conform de AVG-Algemene verordening gegevensbescherming, is BIJ BEST Moestuineducatie en meer gevestigd aan de Zuider Parallelweg 1, 6882 AC Velp, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons KvKnr. is 57193843

Ons webadres is

Https://www.moestuineducatie.nl 

Https:// en het slotje in de adresbalk van de browser laten zien dat de website via een beveiligde verbinding loopt. Dit is een  SSL verbinding.

1. Welke persoonlijke data  verzamelen we en waarom?

Ten eerste: persoonlijke gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

We verzamelen onderstaande gegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze zelf aan ons verstrekt:

– voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, bij inschrijvingen voor cursussen

-voor -en achternaam, e-mailadres bij inschrijvingen voor workshops, aanvragen van lezingen en excursies.

– voor- en achternaam, e-mailadres, IP adres bij verzenden van het contactformulier.

-aan BIJ BEST zelf verstrekte gegevens via (e-mail)correspondentie, telefoon, Facebook, netwerkbijeenkomsten, inschrijvingen op contactlijsten bij cursussen, workshops, lezingen, excursies, markten

-naam, adresgegevens voor het versturen van facturen

-Foto’s en filmpjes gemaakt bij workshops, cursussen, excursies, lezingen, overige activiteiten 

2. Doelen van de gegevensverwerking

We verwerken de gegevens om:
– Vragen over onze dienstverlening af te handelen
– Documentatie toe te sturen of telefonisch informatie te verstrekken
– Betalingen af te handelen
-Contact op te kunnen nemen en je te informeren over wijzigingen in dienstverlening,  zoals wijzigingen in cursusdata, -tijden of afwezigheid om welke reden dan ook, kortom om continuïteit in onze dienstverlening te kunnen waarborgen

-Contact op te kunnen nemen bij wijzigingen rondom onze producten zoals niet meer leverbare producten, schade, houdbaarheid, vertraging in levering, afspraakverhindering

-Overeenkomsten te sluiten zoals samenwerkingsovereenkomsten, om opdrachtbevestigingen en inschrijvingen te ontvangen

-Aan wettelijke verplichtingen te voldoen die verbonden zijn aan het uitvoeren van een eenmanszaak, waaronder ook het afleggen van fiscale verantwoording 

– Goederen te ontvangen of af te leveren

3. Grondslag van de gegevensverwerking 

BIJ BEST Moestuineducatie en meer… baseert zich voor de verwerking van persoonlijke gegevens op de grondslagen:
Toestemming, Overeenkomst en Wettelijke verplichting 
Meer info hierover is te vinden via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/notendop_avg.pdf

4. Bewaartermijn 

BIJ BEST Moestuineducatie en meer bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van diensten, maar is tevens gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. 
Is er geen sprake van wettelijke bewaartermijn dan ontvang je 2 jaar na het eerst contact een contactverzoek per e-mail. Daarin kun je aangeven of je jouw persoonlijke gegevens in onze databases wilt behouden voor toekomstig contact. Bij geen reactie worden gegevens na 2 jaar verwijderd.
 
Categoriën van bewaartermijnen:
  • Fiscus- Wettelijke bewaartermijn van7 jaar voor gegevens op in- en verkoopfacturen. 
  • Overeenkomsten- tot 2 jaar na afloop van de opdracht, waarna contactverzoek volgt.
  • Foto en filmmateriaal- tot wanneer niet meer relevant voor publicitaire doeleinden of wanneer toestemming voor gebruik door rechthebbenden wordt ingetrokken

5. Met wie we jouw data delen en wie data voor ons verwerken

Jouw data worden uitsluitend gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Foto- en filmmateriaal van BIJ BEST Moestuineducatie en meer waarop gezichten duidelijk zichtbaar zijn worden alleen gepubliceerd op de website van BIJ BEST Moestuineducatie en meer en of op Facebook met toestemming van de afgebeelde personen. 

Om de onderlinge communicatie mogelijk te maken worden in cursusgroepen namen en e-mailadressen onderling gedeeld als in de groep daar vooraf toestemming voor is gegeven. 

BIJ BEST Moestuineducatie en meer gebruikt Google Drive voor het opslaan van contactlijsten en gesloten overeenkomsten met daarin persoonlijke gegevens zoals namen,( e-mail)adressen, telefoonnummers. 

6. Cookies

Bij Best Moestuineducatie en meer … gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Contactformulieren

Op de website wordt gebruik gemaakt van een contactformulier. Persoonlijke gegevens zijn beveiligd door de beveiligde verbinding, zie slotje in de adresbalk.

BIJ BEST Moestuineducatie en meer heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met La Posta nieuwsbriefprogramma.  Momenteel worden er geen nieuwsbrieven verstuurd. BIJ BEST heeft vanwege de privacy alle namen en e-mailadressen bij La Posta verwijderd.

8. Ingesloten inhoud van andere websites

Op deze website is een You tube filmpje ingesloten. Door deze te openen stel je je bloot aan dataverzameling door YouTube. 
Bedenk dus voor openen of je dit wilt. You tube kan data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

9. Welke rechten heb je over je data

• het recht op informatie over de verwerkingen • het recht op inzage in je gegevens • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht op vergetelheid’ • het recht op beperking van de gegevensverwerking • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking• het recht op overdracht van je gegevens (dataportabiliteit); • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming. ( Meer info op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl )  Wil je gebruik maken van een van deze rechten neem dan contact op via bijbest@moestuineducatie.nl   Data die we zoals eerder beschreven verplicht moeten bewaren kunnen alleen verwijderd worden als de wettelijke bewaarplicht is verlopen. 

Heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens, dan kan deze ten allen tijde weer ingetrokken worden door een bericht te sturen naar bijbest@moestuineducatie.nl 

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens over de gegevensverwerking door BIJ BEST Moestuineducatie en meer

10. Hoe we jouw data beveiligen en wat als er toch een datalek is?

Naast de standaardbeveiligingssoftware Windowswachtwoord, Firewall, Viruscanners en Spamfilters, op de eigen computers, beveiligen we  jouw data door de HTTPS verbinding waarmee gegevens versleuteld over het web gaan.

Deze website wordt gehost bij Antagonist. Lees hier wat  Antagonist doet om deze website te beveiligen. 

Mocht je vermoedens hebben van misbruik van je gegevens of een datalek meld dit dan via bijbest@moestuineducatie.nl 

 

 
 
 
 

17-1-2022